НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

ЗВІТ ПРЕДСТАВНИКА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В РАУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАСІДАННЯ РАУ 12-13 КВІТНЯ 2019 РОКУ

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 12-13 квітня 2019 року за участю представника від Рівненської області Лазарчук Г.В.

12-13 квітня 2019 року відбулося чергове засідання Ради адвокатів України в с. Піщанка Дніпропетровської області. Під час засідання були розглянуті та прийняті наступні рішення: 

 1. Розгляд заяви щодо представництва інтересів клієнта в суді. За результатами розгляду РАУ надала роз’яснення, що як що особа має статус адвоката, а доручення від клієнта видано без згадування статусу адвоката, на фізичну особу, після підтвердження своїх повноважень, як адвоката в суді (ордер, копія свідоцтва) – доручення є належним документом, що надає відповідні права адвокату.
 2. Розгляд заяви щодо питання функціонування АО – Чи може далі існувати ОА, створене двома адвокатами (учасниками) у випаду, коли у одного з них зупинена дія свідоцтва по право на заняття адвокатською діяльністю. За результатами розгляду РАУ надала роз’яснення, зупинення дії свідоцтва не позбавляє особу статусу адвоката, та не тягне за собою зміну кількісного складу учасників АО, як і не є підставою припинення такого АО.
 3. За результатами звернення ГУ Держгеокадастру щодо надання відповіді про орієнтовний розмір адвокатського гонорару за представлення інтересів державного органу, РАУ роз’яснила, що відносини між адвокатом та клієнтом є договірними та в повноваження РАУ не входить встановлення орієнтовного розміру гонорару. Однак зазначене питання відправлено на детальне вивчення, оскільки державні органи, які потребують представництва інтересів в судах повинні закласти відповідний бюджет на зазначені послуги на наступні роки.
 4. Розгляд заяви щодо посвідчення документів адвокатом. За результатами розгляду заявнику роз’яснено, що адвокат має право посвідчувати всі документи, копії з яких ним зроблені. Не має значення де знаходяться дані документи – у клієнта, в суді, в правоохоронних органах, тощо.
 5. Розгляд листа щодо можливості укладення договору з неповнолітньою особою. За результатами розгляду заявнику рекомендовано ознайомитись з чинним законодавством яке дає можливості адвокату укладати договір про надання правничої допомоги з неповнолітньою особою.
 6. Розгляд листа щодо прав перекладача під час допиту, збереження конфіденційної інформації. За результатами розгляду роз’яснено, що перекладач є учасником слідчої дії, а тому повинен бути повідомлений про нерозголошення отриманих ним відомостей. Оскільки такі відомості, які отримані перекладачем від особи під час допиту – є конфіденційною інформацією.
 7. Розгляд питання щодо  згоди клієнта, який знаходиться в СІЗО на надання правничої допомоги. РАУ роз’яснила, що така згода клієнта потрібна, отримання її необхідно зробити якнайшвидше після укладання договору про надання правничих послуг в інтересах особи, окрім випадків коли такий договір укладений родичами такої особи.
 8. Розгляд питання щодо правил оформлення ордерів. Під час розгляду встановлено, що ордер може бути виписаний на підставі договору по надання правничої допомоги, який в свою чергу може бути усним (в деяких випадках до моменту письмового оформлення такого договору).
 9. Розгляд питання надання роз’яснень, щодо виду договору між  адвокатом, який здійснює діяльність індивідуально та ОА, з метою залучення до виконання договору по надання правничої допомоги. За результатами звернення встановлено, що в такому випадку адвокат та АО можуть укласти договір, який не буде суперечити нормам чинного законодавства (але це не може бути договір про надання правничої допомоги адвокатом ОА.)
 10. Розгляд питання щодо одночасного оскарження різними суб’єктами рішення КДКА регіону в різні органи – ВКДК та суд. Після ретельного вивчення питання встановлено, що особи мають право самостійно обирати орган, щодо оскарження рішення КДКА регіону. Як що одне з таких рішень (після оскарження) набирає законної сили, то провадження щодо іншої скарги в іншому органі повинно бути закрито.
 11. Розгляд звернення щодо гонорару успіху адвоката. За результатами розгляду створено робочу групу щодо внесення змін в діючий ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в частині гонорару успіху адвоката. Рекомендовано адвокатам включати даний вид гонорару в договір про надання правничої допомоги, але виходячи з моменту можливості отримання такого гонорару (після завершення надання правничої допомоги) не рекомендовано включати такий вид гонорару до процесуальних витрат сторони, які підлягають відшкодуванню.
 12. Під час розгляду колективної скарги адвокатів, які співпрацюють з системою БПД в Харківській області встановлено ряд порушень зі сторони центрів БВПД в Харківській області (несвоєчасна виплата гонорару, непрозоре та корупційне розподілення справ…). Після такого вставлення один із місцевих центрів ліквідовано. РАУ прийнято рішення щодо звернення з відповідними скаргами та вимогами по усунення порушень прав адвокатів до КМУ, Міністерства юстиції України. Створена робоча група щодо складання типової форми позовної заяви адвоката щодо припинення порушення прав з боку центрів БВПД.
 13. Розгляд питання щодо внесення в ЄРАУ (стосовно ситуації в м. Києві). Рекомендовано особам, що мають свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, що видано «фейковою» Радою звернутися до лігитимної Ради адвокатів м. Києва для перескладання іспиту. В інакшому випадку вказані «свідоцтва» будуть анульовані РАУ.
 14. Розгляд питання про результати удосконалення процедури отримання ордеру і витягу з ЄРАУ. На засідання затверджено нове положення щодо ведення та оформлення ордерів, відповідно до якого особа, яка зареєструвалася в електронному кабінеті адвоката на сайті НААУ може самостійно згенерувати ордер та витяг з ЄРАУ. При цьому чинні надруковані типографським способом ордери, що отримані в Раді адвокатів регіону можливі до використання до 2022 року. Однак Радам адвокатів регіону вже заборонено замовляти та видавати ордерні книжки адвокатам.
 15. Розглянуто питання рейтингування учасників публічних закупівель професійної правничої допомоги. РАУ зазначено про неможливість будь якого рейтингування адвокатів, що чітко передбачено нормами чинного законодавства, та прийнято рішення по заборону використання під час закупівель будь яких рейтингових списків.
 16. Опрацьовані та затверджені Методичні рекомендації щодо порядку розгляду адвокатських запитів, який розроблений Національною поліцією України.
 17. Створені комітети з питань митного та податкового права та комітет з кібербезпеки адвокатської діяльності.
 18. Затверджені нові форми фінансової звітності органів адвокатського самоврядування.
 19. Робочі групи  з питань відсторонення адвоката від  практики в ЄСПЧ та з питань методичних рекомендацій щодо надання правової допомоги особам з вадами зору продовжують свою роботу.