НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 09-10 вересня 2021 року представника адвокатів Рівненської області

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 09-10 вересня 2021 року представника адвокатів Рівненської області Лазарчук Г.В.

09-10 вересня 2021 року було проведено чергове засідання Ради адвокатів України, в порядку денному, якого містилось 38 питань. За результатами засідання прийняті наступні рішення:

1. Обговорена поточна діяльність НААУ.

2. Обговорені питання ведення ЄРАУ, сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

3. Внесені зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України та рішення РАУ від 22 вересня 2017 року №190. Згідно вказаних змін, встановлена можливість подання, заміни або видалення адвокатом фотографії у ЄРАУ. Фотокартка повинна відповідати наступним параметрам: обличчя на фотографії повинно бути добре освітлено, на фото не повинно бути сонцезахисних окулярів, головних уборів та інших предметів, що покривають голову, окрім головних уборів, що мають обов’язковий релігійний характер, не може бути зайвих предметів, квітів. Не може бути підтверджене фото в режимі «селфі».

4. Розглянуті листи на призначені конференції адвокатів у 13 областях, в тому числі і у Рівненській області. Дата проведення конференції адвокатів та порядок її проведення буде повідомлено додатково Радою адвокатів Рівненської області.

5. За результатами розгляду листа голови КДКА Київської області прийнято рішення про звернення до відповідних органів з метою розроблення та доповнення Класифікатора видів економічної діяльності відповідним кодом, який відповідав би діяльності професійних об’єднань. 

6. Розглянутий лист адвоката Лазарчук Г.В. щодо змін до Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Запропоновані зміни стосувались впровадження співбесіди з особою, що виявила намір отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, без проходження стажування, результатом, якої було би виявлення наявності морально-етичних якостей та доброчесності, які відповідають професійним якостям адвоката. Аналогічні зміни стосувалися і стажистів адвокатів під час проходження ними співбесіди. З’ясовано, що запропоновані зміни не можливі до їх впровадження, без відповідних змін до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

7. Членами РАУ, головами Рад адвокатів регіонів та головами КДКА регіонів спільно обговорені постанова ВП Верховного Суду від 14 квітня 2021 року, щодо несумісності набуття статусу адвоката із статусом чинного прокурора  та постанови ВП Верховного Суду від 10 лютого 2021 року, щодо несумісності набуття статусу адвоката із статусом судді. РАУ з усією повагою ставиться до зазначених позицій Верховного Суду та поділяє їх. Під час розгляду зазначеного питання встановлено, що внесення будь-яких змін до відповідних актів НААУ є не можливим без відповідних змін до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». В той же час, діючи нормативні акти та рішення РАУ не суперечать правовій позиції Верховного Суді з цього питання. Прийнято рішення про продовження роботи робочої групи та напрацювання проекту змін до профільного закону в ракурсі зазначеного питання. 

8. Обговорено інформацію, щодо висловлювань адвоката Титикала Р.С. в соціальній мережі щодо втручання НААУ у діяльність адвокатського самоврядування м. Києва. Інформацію взято до уваги.

9. На прохання Заступника голови РАУ, Голови РГ Кухаря О.І. надано роз’яснення,  щодо суб’єкту оскарження рішення КДКА про допуск особи до кваліфікаційного іспиту та про видачу свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту. Зазначено, що суб’єктом оскарження можуть бути посадові особи НААУ, органів адвокатського самоврядування, їх уповноважені представники та особа, щодо якої прийнято рішення про допуск особи до кваліфікаційного іспиту та про видачу свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

10. Розглянутий лист, щодо надання методичної допомоги з приводу алгоритму дій у випадках, коли адвокатів допитують в якості свідків, чим створюють перешкоди у професійній діяльності, за результатами якого доручено профільному комітету по захисту прав адвокатів та комітету з кримінального права розробити та надати для затвердження РАУ відповідні рекомендації.

11. Під час розгляду листа щодо надання роз’яснень чи може бути зловживання правом на звернення зі скаргами КДКА регіону дисциплінарним проступком адвоката, коли такий адвокат виступає представником особи та не є скаржником, запропоновано надання роз’яснення до  рішення РАУ від 18 червня 2020 року № 37 «Про встановлення плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури». Згідно п. 3 зазначеного рішення РАУ, звільняються від плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури наступні категорії осіб.

В даному випадку, звільнення від сплати на організаційно-технічне забезпечення звільняються особи, щодо подання заяв (скарг) до яких вони мають безпосереднє відношення – клієнт адвоката, на якого подається скарга, сторона у провадженні тощо… В усіх інших випадках, коли особі стали відомі факти, що можуть бути підставою для дисциплінарної відповідальності адвоката, однак заявник не є безпосереднім учасником даних відносин – сплата на організаційно-технічне забезпечення підлягає сплаті.

12. Під час розгляду листа Сидоренка В. щодо відсутності в ЄРАУ інформації щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, з’ясована проблема втрачених дисциплінарних та кваліфікаційних проваджень адвокатів у Донецькій та Луганських областях, у зв’язку із перебуванням архівів на території, що не є підконтрольною Україні. Прийнято рішення про внесення доповнень до Інструкції з діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування положеннями про порядок та можливість відновлення втрачених проваджень. 

Через відсутність інформації щодо чинності чи скасування судом рішення КДКА Донецької області від 07.11.2007 року, не можливо встановити порушення порядку ведення ЄРАУ та законність відсутності інформації в ЄРАУ. П. 3.1.5. «Порядку ведення єдиного реєстру адвокатів України»   зазначає, що  інформація відносно дисциплінарної відповідальності адвоката (вид дисциплінарного стягнення, строк застосування, підстава) у відповідному профайлі в Єдиному реєстрі адвокатів України обліковується в загальнодоступному вигляді протягом строку застосування дисциплінарного стягнення та 1 (один) рік після спливу його строку, за виключенням відомостей про позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, стан яких залишається незмінним. В даному випадку, встановити незмінність стану не можливо.

Таким чином, доручено КДКА Донецької області відновити втрачене дисциплінарне провадження, оскільки іншої можливості встановлення фактів, викладених у зверненні – не можливо. 

13. Заслухано звіт Вищої школи адвокатури.

14. Розглянуті інші питання щодо поточної діяльності робочих груп, які не завершили свою роботу.

З повним текстом прийнятих рішень Радою Адвокатів України протягом 09-10 липня 2021 року можливо ознайомитись на офіційному сайті НААУ.