НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

Увага! До 10 жовтня 2021 року адвокатським бюро необхідно подати звіт про кінцевих бенефіціарних власників

Шановні колеги! До 10 жовтня 2021 року адвокатським бюро необхідно подати звіт про кінцевих бенефіціарних власників.

Частиною четвертою розділу Х «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України №361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, повинні подати державному реєстратору інформацію, про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Наказ Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» набрав чинності через місяць з дня його офіційного опублікування, тобто з 11 липня 2021 року. Відповідно, юридичні особи повинні подати відомості по кінцевого бенефіціарного власника із структурою власності до 10 жовтня 2021 року.

Кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є будь-яка особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг володіння). Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного капіталу або прав голосу юридичної особи.

Згідно ст. 14, 15 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом і діє на підставі статуту. Адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.

Перелік юридичних осіб, звільнених від обов’язку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника, наведений у п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну  реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців». Згідно вказаного переліку адвокатські об’єднання звільнені від подання зазначеної інформації.

Таким чином, навіть при наявності актуальної інформації в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до 10 жовтня 2021 року (включно) адвокатським бюро необхідно подати державному реєстратору первісний звіт про кінцевих бенефіціарів (у обсязі документів, зазначених у Законі України № 361-ІХ).

Звіт про кінцевих бенефіціарів адвокатського бюро формується з наступних документів:

  • Заява щодо державної реєстрації юридичної особи, за формою 2. Заповненню підлягають 1,2 та 5 сторінки зазначеної форми. (Зразок та бланк додається)
  • Структура власності адвокатського за формою та змістом відповідно до Наказу КМУ про структуру власності №163. (Зразок додається)
  • Нотаріально посвідчена копія документа, що посвідчує особу яка має статус, як кінцевий бенефіціарний власник адвокатського бюро.

Зазначений звіт може бути поданий:

  • До державного реєстратора за територіальним розташуванням юридичної особи.
  • До ЦНАПу за територіальним розташуванням юридичної особи.
  • Нотаріусу, який здійснює такі реєстраційні дії в ЄДР, за територіальним розташуванням юридичної особи.

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2), діє з 11 липня 2021 року