НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 01-02 серпня 2022 року представника адвокатів Рівненської області Лазарчук Г.В.

 

01-02 серпня 2022 року було проведено чергове засідання Ради адвокатів України.

За результатами засідання були розглянуті наступні питання та прийняті відповідні рішення:

1 На початку засідання Ради адвокатів України були представлені новопризначені голови двох комітетів. Наш колега Давидюк Михайло Миколайович очолив комітет зі спортивного права та фізкультури.

2. Надано роз’яснення, щодо попереднього рішення РАУ, відповідно до якого не вважається дисциплінарним проступком неподання заяви про зупинення адвокатської діяльності у випадку реальної неможливості подання такої заяви, через мобілізацію чи службу в ЗСУ, на період введення воєнного стану в Україні. Через неоднакове розуміння адвокатами зазначеного рішення, РАУ вчергове наголосила на тому, що військова служба є несумісною із адвокатською діяльністю, а попереднє рішення РАУ стосується саме можливих дисциплінарних процедур.

3. Досліджений та обговорений проект плану реформування адвокатури, який був представлений Національною радою з відновлення України від наслідків війни щодо удосконалення інституту адвокатури. Прийнято рішення про створення робочої групи з питань дослідження даного проекту плану, встановлення персонального складу робочої групи «Юстиція», яка виявилась конфіденційною інформацію. Зазначений проект плану містить руйнівні пропозиції, як для адвокатури, так і для держави вцілому, оскільки не відповідають європейським стандартам та угодам, які підписані Україною. Таким чином, постає питання про дискредитацію адвокатури та України на міжнародній арені.

4. Прийнято рішення про внесення змін до Порядку ведення ЄРАУ, а саме: у випадку встановлення Радою адвокатів регіону чи Радою адвокатів України недостовірних відомостей, які містяться в ЄРАУ, профайл адвоката підлягає вилученню з ЄРАУ до надання адвокатом відповідних документів на підтвердження достовірності зазначених відомостей.

5. Розглянуто питання юридичних осіб – органів адвокатського самоврядування м. Києва, з метою уникнення порушень в сферах трудового та податкового законодавства.

6. Розглянуте питання щодо подальшого проходження стажування особами, які виявили намір отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не мають можливості завершити розпочату процедуру стажування в Раді адвокатів м. Києва через обставини, які не залежать від стажистів. За заявою стажиста до НААУ з матеріалами, які підтверджують початок стажування в Раді адвокатів м. Києва, такі матеріали надсилаються до іншої ради адвокатів регіону для продовження такого стажування.   При цьому, якщо особою були сплачені всі внески за організацію та проходження стажування, визначені Законом та затверджені Радою адвокатів України, то при направленні її матеріалів до іншої ради адвокатів регіону, вона звільняється від сплати внеску на проходження стажування, у випадку підтвердження здійснення такої оплати.

7. Приведені у відповідність, згідно із діючим законодавством, акти НААУ в яких довідка про притягнення особи до відповідальності, відсутність (наявність) судимості замінюється на відповідний витяг.

8. Під час обговорення питання, щодо представництва інтересів клієнта адвокатом в суді на підставі довіреності було в черговий раз наголошено на тому, що відповідно до ст. 26 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою надання правової допомого є договір про надання правової (правничої) допомоги. Довіреність же є підтвердженням повноважень адвоката, у випадку, якщо вона надана на підставі договору про надання правової (правничої) допомоги.

9. Під час розгляду питання, щодо можливості бронювання військовозобов’язаних адвокатів на період воєнного стану та мобілізації зазначено наступне: бронювання військовозобов’язаних адвокатів проводиться в загальному режимі на підставі визначеного в законодавстві порядку. Жодного іншого порядку для адвокатів не передбачено. Якщо адвокат перебуває в трудових відносинах, його керівництво має право в загальному порядку звернутися із заявою про бронювання такого адвоката, у зв’язку із виключністю покладених на нього обов’язків (за наявністю таких).

10. Під час розгляду питання щодо виконання приписів ст. 17 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Порядку ведення ЄРАУ на виконання постанови ВС від 30 червня 2022 року по справі №460/2990/20, щодо поновлення права на заняття адвокатською діяльністю Луцюка П.С., встановлено наступне. Рада адвокатів Рівненської області в повному обсязі виконала зазначену ухвалу ВС та внесла відомості про поновлення права на заняття адвокатською діяльністю до ЄРАУ, як адміністратор ведення ЄРАУ 1 рівня. Після звернення за роз’ясненням подальших дій адміністратора 2 рівня, Рада адвокатів України вирішила, що адміністратор 2 рівня не має можливості підтвердити внесені відомості адміністратором 1 рівня, щодо поновлення права на заняття адвокатською діяльністю, оскільки такі відомості є недостовірними. Недостовірність таких відомостей було встановлено ще в 2017 році рішенням Ради адвокатів України.

11. За зверненнями Комітету захисту прав адвокатів щодо порушення прав та гарантій адвокатської діяльності суддями ВАКС було прийнято рішення з розробки рекомендацій, щодо необхідного часу, протягом якого захисник має фізичну можливість ознайомитися із матеріалами кримінального провадження. Після розробки таких рекомендацій, необхідним є проведення спільного заходу із суддями, з метою доведення до них позиції адвокатури.

12. Розглянуто питання порушення прав адвокатів Координаційним центром БВПД, який відмовляється оплачувати адвокату вартість надання ним правової допомоги у зв’язку із відсутністю клієнта в судовому засіданні та не погодження адвокатом правової позиції з клієнтом під час участі такого адвоката в заочному обранні запобіжного заходу, що є очевидним ще на стадії надання такого доручення центром БВПД адвокату. Наголошено на недопустимості втручання в діяльність адвоката, визначення ним позиції та тактики ведення справи, що є адвокатською таємницею. Зауважено, що лише кваліфікаційно-дисциплінарні органи адвокатури мають законне право визначати обсяг надання чи не надання адвокатом правової допомоги, порушення адвокатом своїх професійних обов’язків.