НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

Омбудсман за підтримки НААУ надаватиме правничу допомогу – пілотний проект

Пілотний проект із надання професійної правничої допомоги громадянам п’яти 

регіонів України започаткували в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини.

Проект реалізується у Закарпатській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, 

Рівненській та Хмельницькій областях в рамках Меморандуму про співпрацю, 

укладеного між Омбудсманом та Національною асоціацією адвокатів України.

Згідно із домовленостями, адвокати надаватимуть професійну правничу допомогу 

громадянам, які звернулися за отриманням консультацій під час прийому 

представниками Омбудсмана в регіонах.

В Офісі Омбудсмана пояснюють, що під час прийому громадян іноді виникають 

випадки, коли заявники потребують додаткової професійної правничої допомоги 

(складення позовів, адвокатських запитів тощо), проте, з різних причин, не можуть 

скористатись безоплатною вторинною правовою допомогою.

Для забезпечення права на професійну правничу допомогу, закріпленого статтею 

59 Конституції України, ради адвокатів областей за погодженням НААУ братимуть 

участь у поновленні порушених прав тих громадян, хто звертається до Омбудсмана. 

Адвокати надаватимуть необхідні роз’яснення та, в окремих випадках, професійну 

правничу допомогу.

Нагадаємо, у нещодавно презентованому НААУ Звіті з актуальних питань 

функціонування системи безоплатної правничої допомоги в Україні відзначається, 

що поглиблення кризи у взаєминах держави та адвокатури в сфері надання БПД, 

довготривале ігнорування позиції НААУ призвело до корінних змін, які 

характеризуються втратою системою БПД первинних орієнтирів на людину як 

найвищу цінність.

Водночас, конституційна та законодавчо визначена модель гарантування кожному 

права на професійну правничу допомогу включає в себе особливого виконавця 

організації її надання – адвокатуру. І саме адвокати, як особливі суб’єкти, що 

відповідають спеціально визначеним вимогам, та здійснювана ними діяльність з 

надання правничої допомоги, якість якої гарантується спеціальними процедурами та

механізмами, є визначальними елементами означеної моделі забезпечення кожного

саме професійною, а не будь-якою, правничою допомогою.