НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 02-03 липня 2021 року представника адвокатів Рівненської області Лазарчук Г.В.

Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 02-03 липня 2021 року представника адвокатів Рівненської області Лазарчук Г.В.

02-03 липня 2021 року було проведено чергове засідання Ради адвокатів України, на якому розглянуто 41 питання. Доповідачем у 10 питаннях порядку денного було визначено Лазарчук Г.В. За результатами засідання прийняті наступні рішення:

1. Затверджена Стратегія розвитку НААУ на наступні 2021-2025 роки.

2. Обговорено Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2025 роки, затверджену Указом Президента від 11 червня 2021 року.

3. Прийняті зміни до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів, серед яких у Рад адвокатів регіону наявне право на проведення заходів з підвищення кваліфікації для адвокатів, основне місце роботи яких, визначено у відповідній адміністративно-територіальній одиниці Ради адвокатів регіону. Збереження зазначеного права довелося відстоювати Голові Ради адвокатів Рівненської області особисто. КДКА регіонів усунуто від права проведення заходів з підвищення кваліфікації.

Члени органів адвокатського самоврядування за активну роботу мають право на отримання 5 балів підвищення кваліфікації на рік, Голова комітету захисту прав адвокатів має право на отримання 10 балів підвищення кваліфікації на рік, члени комітету захисту прав адвокатів мають право на отримання 5 балів підвищення кваліфікації на рік.

4. Розглянуті листи членів КДКА регіонів, щодо втручання в діяльність адвокатури з боку НАЗК, шляхом надсилання на адресу членів КДКА повідомлення про факт неподання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  

Наявні дії представників НАЗК свідчать про тиск державного органу на адвокатуру, втручання держави в діяльність незалежного самоврядного інституту, залякування членів органів адвокатського самоврядування, шляхом подання повідомлень про відповідальність за ч. 366-3 КК України. Таким чином НАЗК намагається одержавити інститут адвокатури, прирівнявши членів органів адвокатського самоврядування до осіб, що виконують функції держави. Такі дії неминуче можуть призвести до знищення інституту адвокатури, як незалежної, професійної організації, наявність якої гарантується Конституцією України.

5. Розглянуті листи НАЗК щодо перевірки професійного рівня адвоката Осики С.В. 

Роз’яснено представникам НАЗК, що перевірка дій та професійної компетенції окремого адвоката не входить до повноважень РАУ.

6. Розглянутий лист Голови ради адвокатів Донецької області, щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення на Голову ради адвокатів Донецької області НАЗК.

Під час розгляду зазначено, що звернення подане керівником Управління внутрішньої безпеки НАЗК, до повноважень якої входить перевірка діяльності працівників НАЗК. До того ж, зазначена запитувана інформація не стосується перевірки, виходячи із безпосередніх повноважень НАЗК (про що, зазначалось раніше). Намагання скласти протокол за ст. 188-46 КУпАП, з приводу неправомірної відмови у надання інформації та документів стосовно Голови Ради адвокатів Донецької області є нічим іншим як грубим втручанням у права Рад адвокатів регіонів, своєрідною розправою за складання протоколів за ст.212-3 КУпАП щодо працівників НАЗК Радою адвокатів Донецької області, ще одним способом одержавлення адвокатури та віднесення членів органів адвокатського самоврядування до суб’єктів розповсюдження ЗУ «Про запобігання корупції».

Крім того, всі запити та звернення подані поза межами повноважень та компетенції працівників НАЗК.

7. Розглянуті пропозиції щодо внесення змін до Порядку оформлення головою ради адвокатів АРК, областей, міста Київ та Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріали про адміністративні правопорушення. Прийнято рішення, щодо викладення розділу ІІ п.3 у наступній редакції: провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-3 КУпАП, у частині порушення права адвоката на інформацію, порушується за заявами адвоката, КДКА її палати або члена, на території юрисдикції відповідної ради адвокатів регіону, за адресою основного робочого місця адвоката, КДКА, її палати або за місцем знаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, що допустили правопорушення. 

В той же час, з метою доцільності, справедливості та належного розподілення кошторису адвокатів відповідних регіонів, прийнято рішення, що у разі звернення адвоката до Ради адвоката регіону не за своїм основним робочим місцем, а за місцем розташування державного органу, що здійснив правопорушення (яке є відмінним від адміністративно-територіальної одиниці, у якій розташовано основне місце роботи адвоката згідно ЄРАУ) сплачується збір на адміністративно-технічне забезпечення складання протоколу.

8. Напрацьовані роз’яснення щодо складання адвокатських запитів. Рекомендовано адвокатам, під час складання адвокатських запитів, користуватися роз’ясненнями РАУ, затвердженими раніше. Щодо зазначення доцільності, мети отримання необхідної інформації - ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» чітко визначає вимоги до адвокатського запиту. Адвокат вправі направити адвокатський запит не для задоволення власної допитливості і у своїх особистих інтересах, а лише в межах виконання договору з клієнтом з метою надання останньому правової допомоги. Абзацем 3 ч. 1 ст. 24 Закону подавати адвокатські запити з метою одержання консультацій і роз'яснень положень законодавства заборонено.  Однак жодної обов’язкової вимоги щодо зазначення доцільності, мети отримання необхідної інформації в чинному законодавстві не має. 

У випадку, коли адвокат вважає зазначення інформації щодо доцільності, мети отримання ним необхідної інформації та копій документів є доречним та необхідним саме у його випадку, додаткове зазначення такої інформації не є забороною. В свою чергу, мотив, мета та доцільність отримання інформації та копій документів, шляхом направлення адвокатського запиту може стосуватися питань, з яких клієнт звертався за допомогою до адвоката, що в розумінні ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є адвокатською таємницею. В такому випадку, рекомендовано адвокату отримувати згоду клієнта на розголошення певної інформації, яка зазначається у адвокатському запиті та може становити адвокатську таємницю, згідно ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

9. Розглянутий лист про надання роз’яснення можливості адвокатам іноземних держав бути учасником (засновником) адвокатських об’єднань. За результатами розгляду встановлено, що іноземний адвокат, якого включено до реєстру адвокатів України, як такого, що має право на здійснення адвокатської діяльності в Україні має всі права та обов’язки, закріплені ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

10. Розглянутий лист про надання роз’яснення про стаж роботи в галузі права, отриманий закордоном для подальшого набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Стаж роботи у галузі права, отриманий за кордоном слід вважати достатнім для подальшого набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні лише у випадку, якщо посадова інструкція або інший документ, підтверджують функціональні обов’язки особи та містять інформацію про те, що особа працювала з питаннями які вимагали знання відповідних норм Конституції України, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду  з прав людини, а також чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, законодавства «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» тощо…

11. Надано роз’яснення стосовно фінансового моніторингу адвокатів. Якщо адвокат не бере участі у підготовці та здійсненні правочинів, зазначених у п.1.ч.1.ст. 10 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», то і обов’язку ставати на облік у Держфінмониторингу України і виконувати всі вимоги Закону у нього не має. Також адвокат, як спеціально визначений суб’єкт фінансового моніторингу, не має права подавати до уповноважених органів державної влади, передбачену вказаним Законом інформацію щодо особи, яка не є його клієнтом. 

12. Розглянуті листи Офісу Генерального Прокурора про вжиття заходів в межах повноважень, щодо недопущення порушень прав людини на захист та професійних прав адвокатів в судовому процесі суддями. Пропозиція щодо доповнення правил адвокатської етики пунктами, запропонованими Офісом Генерального Прокурора – відхилена. Направлені відповідні звернення до Уповноваженого з прав людини щодо порушень з боку Офісу Генерального Прокурора гарантій адвокатської діяльності та прав людини на захист під час судового розгляду. 

13. За результатами розгляду листа, щодо порушень Радою адвокатів Київської області порядку складання присяги особами, що виявили намір отримати свідоцтво про право на заняття  адвокатською діяльністю, роз’яснено наступне. Порушень з боку Ради адвокатів Київської області не встановлено. Під час дії карантинних обмежень, введених постановою КМУ «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» допускається складання присяги перед радою відповідного регіону за допомогою технічних засобів відеозв’язку. Рекомендовано Радам адвокатів регіону використовувати, під час складання присяги, державні символи України з метою підтримання урочистості події.

14. У зверненні, щодо затвердження Правил організації ефективного цивільного судочинства та Правил організації ефективного кримінального судочинства, затверджених З’їздом суддів  – відмовлено. Запропоновані «Правил організації ефективного цивільного судочинства» та «Правил організації ефективного кримінального судочинства» суперечать нормам чинного законодавства, а саме нормам ЦПК та КПК України, звужують права сторін на вільний вибір представника або захисника, на право формування власної правової позиції у справі, право на подання доказів, право на призначення експертиз в судовому засіданні тощо. Встановлення неповажності причин неприбуття сторін порушує право осіб на справедливий суд, на надання пояснень та доказів в суді. В деяких випадках зазначені правила перекладають обов’язок суду, щодо вчинення конкретних дій на сторін провадження, що є неприпустимим.

15. У погодженні пропозицій заступника Голови ДПІ України з питань цифрового розвитку, щодо погодження та затвердження Проекту протоколу про порядок інформаційної взаємодії між ДПІ та РАУ, терміни, структуру та формат відомостей, необхідних для забезпечення ведення обліку платників податків, а також обчислення та ставки податків – відмовлено.

РАУ підкреслила, що згідно чинного законодавства не має жодного обов’язку та повноважень передавати будь які відомості стосовно адвокатів до ДПІ України. Крім того, інформація ЄРАУ є відкритою та загальнодоступною на офіційному сайті НААУ.

16. За результатами розгляду листів щодо внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації.

17. Прийняті рішення щодо затвердження у новій редакції Положень про КДКА та Ради адвокатів деяких регіонів, у зв’язку із зміною адреси їх розташування. 

18. Розглянуті інші питання щодо діяльності робочих груп, які не завершили свою роботу.

З повним текстом прийнятих рішень Радою Адвокатів України протягом 02-03 липня 2021 року можна ознайомитись на офіційному сайті НААУ.