НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне
Рада адвокатів Рівненської області затвердила типовий план проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (рішення Ради адвокатів Рівненської області № 433 від 27 листопада 2019 року).

      До уваги керівників та стажистів (та осіб, які бажають ними стати) пропонуємо деякі бланки документів, необхідних для організації цього процесу, які прикріплені у файлах формату MS Word нижче під текстом. Зазначені бланки було оновлено у зв'язку із рішенням Ради адвокатів України №80 від 1 червня 2018 року, зі змінами та доповненнями, внесеними Рішенням Ради адвокатів України від 26 червня 2019 року №63, яким було затверджено нову редакцію «Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю». 


Якщо ви вирішили пройти стажування в адвоката-керівника стажування і хочете зрозуміти для себе повністю процедуру його проходження, то ця послідовна інструкція саме для вас. В ній максимально стисло описані найважливіші послідовні дії, пов'язані з проходженням стажування, яке необхідне для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Зазначений алгоритм було оновлено з урахуванням змін, які набули чинності у зв'язку із прийняттям РАУ рішення №80 від 01.06.2018 р. та затвердження ним нового Положення.

Внесок на проходження стажування складає 3 (три) мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування. Реквізити для оплати такого внеску на рахунок Ради адвокатів Рівненської області та Ради адвокатів України наведені в цій статті.

Стажуванням є діяльність із формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки, особи, яка одержала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, щодо її готовності самостійно здійснювати адвокатську діяльність з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Стажування в Україні базується на принципах системності, професійності, єдності програмного та методологічного підходів підготовки стажиста до самостійної адвокатської діяльності.