НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

ЗВІТ МИКОЛИ БЛЯШИНА ПРО УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ РАУ (12-13.10.2018)

До вашої уваги звіт представника адвокатури Рівненської області Миколи Бляшина про участь у засіданні Ради адвокатів України.

12-13 жовтня 2018 року в м. Свалява відбулося чергове засідання Ради адвокатів України. Як обраний Вами представник вважаю за необхідне проінформувати Вас про деякі прийняті рішення та питання, які розглядалися.

Щодо розгляду звернення про проведення конференції адвокатів Рівненської області
Насамперед щодо питання нашої області: РАУ розглянуто звернення Голови Ради адвокатів Рівненської області Удовиченко С.В. від 05 жовтня 2018 року № 226 та визначено квоту представництва щодо проведення конференції адвокатів Рівненської області. Квота затверджена 1:7.
Порядок денний запланованої конференції як вказано у зверненні: звіти РАРО,
КДКА Рівненської області, представника в РАУ, представника в ВКДКА, розгляд і затвердження висновку Ревізійної комісії адвокатів Рівненської області, затвердження штатного розпису і кошторису РАРО та КДКА, обрання члена Ревізійної комісії адвокатів Рівненської області.
Також, Голова НААУ п. Ізовітова Л.П. повідомила, що на 2019 рік заплановано проведення З'їзду адвокатів з огляду також і на те, що наступного року завершуються строки перебування на посадах обраних з'їздом представників до складу органів державної влади.

Щодо нової редакції профільного закону та співпраці з органами суддівського та прокурорського самоврядування.
Голова НААУ п. Ізовітова Л.П. проінформувала про стан справ щодо нової редакції нашого профільного закону. Про внесені альтернативні законопроекти і подальший план дій.
Також було проінформовано, що в рамках співпраці з органами суддівського та прокурорського самоврядування заплановано на кінець жовтня проведення спільного засідання і обговорення проблемних питань.
Підписано меморандум про співпрацю з профспілкою адвокатів.

Нововведення в ЄРАУ.
Після завершення технічних робіт, ЄРАУ найближчим часом буде мати оновлений функціонал. Планується введення персонального кабінету адвоката, в якому можна буде сформувати і роздрукувати ордер, додати своє фото, розмістити рекламний банер, посилання на сайти і профілі в соцмережах адвоката, також вказати відомості про спеціалізацію адвоката, додати нагороди. Деякі сервіси рекламного характеру будуть за окрему плату. Заплановано можливість пошуку по розділу телефон, адреса адвоката.

Уточнення порядку складання кваліфіспиту та розгляду скарг у ВКДКА
Внесено зміни до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні в частині деталізації відомостей про форму довідки МВС про відсутність (наявність) судимості (скорочена).
Також вирішено, що КДКА регіону зобов'язана не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту від члена ВКДКА надати документи та інші дані для проведення перевірки скарги.

Роз'яснення та позиція РАУ щодо окремих питань адвокатської діяльності.
Було обговорено ряд звернень і прийнято ряд рішень щодо окремих питань здійснення адвокатської діяльності та окремих звернень. Наводжу власні стислі міркування щодо окремих питань порядку денного. Офіційні рішення та роз'яснення будуть оприлюдненні на сайті РАУ.

Щодо заповнення ордеру у разі надання правової допомоги члену профспілки. Під час складення ордеру у графі «особа, якій надається правова допомога» вказується фізична особа якій надається допомога, а підставою для надання такої допомоги буде договір між адвокатом та профспілкою. У випадку, якщо цього вимагає закон, адвокат повинен отримати згоду клієнта – фізичної особи-працівника на надання йому правничої (правової) допомоги.

Надано роз'яснення, про те, що у разі залучення АО до виконання укладених договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах, залучений адвокат може самостійно виписати ордер, якщо це передбачено договором між АО та цим адвокатом.

Надано роз’яснення питання реалізації Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відносно організаційних форм адвокатської діяльності і вказано, що адвокат може здійснювати діяльність одночасно в декількох формах здійснення адвокатської діяльності і при цьому відомості про це мають бути включені в ЄРАУ.

Надано роз'яснення, що особа яка виконувала функції в органі адвокатського самоврядування зобов'язана передати справи та архів новообраному органу самоврядування.

Надано роз'яснення про те, що статус адвоката не втрачається автоматично у разі зміни громадянства України, однак адвокат має в кожному випадку враховувати норми Конституції України та чинного законодавства України.

Надано роз'яснення про те, що адвокатський запит може бути надіслано і в електронній формі з дотриманням всіх вимог нашого профільного закону та законодавства про електронний документообіг.

За результатами обговорення пропозиції щодо рейтингування, було вирішено звернутися до АМКУ та органів державної влади з пропозицію неприйнятності використання певних рейтингів адвокатів під час закупівель послуг професійної правничої допомоги в сфері публічних закупівель.

Роз'яснено рішення РАУ № 203 від 23 вересня 2017 року в контексті статті 5 Закону України «Про судовий збір» та можливості звільнення від плати за ОТЗ розгляду (заяв) і вказано, що звільняються від сплати за ОТЗ розгляду (заяв) лише особи вказані в законі і без застосування критерію виду справ.

Створено робочу групу щодо опрацювання питання правничої освіти до якої включено і мене.
Продовжено роботу робочих груп: щодо перевірки та дослідження обставин видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Луцюку П.С. та пов’язаних з цим питань та групу щодо дослідження питання мінімального розміру виплат на оплату послуг адвоката з надання професійної правової (правничої) допомоги.

Обговорено посилення роботи в напрямку забезпечення прав та гарантій адвокатської діяльності, розгляд звернень адвокатів щодо порушення прав та гарантій.